Chính sách hoãn hủy vé đặt thông qua Hanoisapa.com

Hanoisapa.com rất lấy làm tiếc khi quý khách thực hiện hoãn hùy các dịch vụ do Hanoisapa.com cung cấp.

Chúng tôi thấu hiểu rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến phát sinh hoãn hủy dịch vụ, trong đó có khách quan, chủ quan và các nguyên nhân trong trường hợp bất khả kháng.

Để làm rõ trách nhiệm mỗi bên trong trường hợp hoãn hủy, Hanoisapa.com quy định về mức hoàn phí tiền cọc và thanh toán, chi tiết như sau:

  • Hoãn hủy nhiều hơn 7 ngày trước thời gian khởi hành: Hoàn lại 80% giá trị đặt cọc hoặc thanh toán.
  • Hoãn hủy nhiều hơn từ 72 tiếng – 7 ngày trước thời gian khởi hành của xe: Hoàn lại 50% giá trị đặt cọc hoặc thanh toán.
  • Hoãn hủy nhiều hơn từ 24h – 3 ngày trước thời gian khởi hành của xe: Hoàn lại 30% giá trị đặt cọc hoặc thanh toán.
  • Hoãn hủy ít hơn 24h trước thời gian khởi hành: Không hoàn tiền.

Riêng đối với vé xe Limousine:

  • Hoãn hủy nhiều hơn 3 ngày trước thời gian khởi hành: Hoàn 70% giá trị đặt cọc hoặc thanh toán.
  • Hoãn hủy ít hơn 3 ngày trước thời gian khởi hành: Không hoàn tiền.

Chính sách hoãn hủy đối với các dịch vụ đặt qua Hanoisapa.com không tuân theo hoặc phụ thuộc vào chính sách hoãn hủy từ phía nhà xe, khách sạn, nhà hàng,… các đối tác trực tiếp của Hanoisapa.com.

Khi đặt vé qua Hanoisapa.com nghĩa là khách hàng đã đồng ý với điều khoản hoãn hủy dịch vụ do Hanoisapa.com cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các khiếu nại phát sinh trực tiếp giữa khách hàng và các đối tác của Hanoisapa.com.